adviesadviesadviesadvies

Advies

Grond bemonstering/groeiadvies:
Om informatie te verkrijgen over de bodemgesteldheid en de aanwezigheid van voedingselementen. Hierbij is er ook de mogelijkheid om uw grond op hoog niveau te laten bemonsteren t.b.v. schoon grondverklaring bij b.v. verkoop huis of andere milieu aspecten.


Bemestingsadvies:
Op locatie te geven aan de hand van in de tuin zichtbare indicatoren of gebruikmakend van grondmonsters.


Inventarisatie van beplanting / beplantingsadvies:
Wat staat er in de tuin, hoe te onderhouden. Hierbij ook het adviseren in de aanvraag van rooi vergunningen en overleg met overheden en gemeenten.


terug